Kinta

Plaza Kinta

client:
Ing. Diego Sada

year: 1994

extension: 12,000 m²

place: San Pedro, NL