Kinta

Plaza Kinta

cliente:
Ing. Diego Sada

año: 1994

extension: 12,000 m²

lugar: San Pedro, NL